Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Processes and Tools for Secondary Inspections and Assessments of Radiation Alarms

Názov akcie: Technical Meeting on Processes and Tools for Secondary Inspections and Assessments of Radiation Alarms

Dátum konania od: 17.11.2024

Dátum konania do: 21.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.08.2024

Miesto konania: Cairo, Egypt

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Processes and Tools for Secondary Inspections and Assessments of Radiation Alarms

Prílohy:

MA-0171-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0171-2024_24-02347E_Encl.pdf
MA-0171-2024_24-02347E_NV.pdf

Aktualizácia: 17.06.2024