Medzinárodné Akcie

International Workshop on Emergency Consequence Management

Názov akcie: International Workshop on Emergency Consequence Management

Dátum konania od: 29.08.2022

Dátum konania do: 02.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 10.06.2022

Miesto konania: Las Vegas, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Workshop on Emergency Consequence Management

Prílohy:

MA-0171-2022_22-01943E.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022