Medzinárodné Akcie

RTC on Justification and Optimization in Computed Tomography

Názov akcie: RTC on Justification and Optimization in Computed Tomography

Dátum konania od: 03.04.2023

Dátum konania do: 07.04.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 08.02.2023

Miesto konania: Rijeka, Croatia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RTC on Justification and Optimization in Computed Tomography

Prílohy:

MA-0168-2023_Invitation Letter TN-RER9157-2300566.pdf
MA-0168-2023_Information Sheet TN-RER9157-2300566.doc.pdf
MA-0168-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 08.02.2023