Medzinárodné Akcie

Training Seminar for Potential Experts in Nuclear Law

Názov akcie: Training Seminar for Potential Experts in Nuclear Law

Dátum konania od: 25.04.2023

Dátum konania do: 28.04.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 16.02.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: Training Seminar for Potential Experts in Nuclear Law

Prílohy:

MA-0167-2023_IAEA Training Seminar for Potential Experts in Nuclear Law.rtf
MA-0167-2023_Information Sheet_IAEA Training Seminar for Potential Experts in Nuclear Law.pdf
MA-0167-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 08.02.2023