Medzinárodné Akcie

TM on the Effects of Climate Change on Meteorological and Hydrological Hazards for Nuclear Installations

Názov akcie: TM on the Effects of Climate Change on Meteorological and Hydrological Hazards for Nuclear Installations

Dátum konania od: 14.11.2022

Dátum konania do: 18.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 29.08.2022

Miesto konania: Vienna, Ausria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Effects of Climate Change on Meteorological and Hydrological Hazards for Nuclear Installations

Prílohy:

MA-0167-2022_22-01718E.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022