Medzinárodné Akcie

International Workshop on the International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) for Potential IPPAS Team Members

Názov akcie: International Workshop on the International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) for Potential IPPAS Team Members

Dátum konania od: 22.05.2023

Dátum konania do: 26.05.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.02.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Workshop on the International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) for Potential IPPAS Team Members

Prílohy:

MA-0166-2023_IW IPPAS.pdf

Aktualizácia: 08.02.2023