Medzinárodné Akcie

TM on the Development and Application of Open-Source Modelling and Simulation Tools for Nuclear Reactors

Názov akcie: TM on the Development and Application of Open-Source Modelling and Simulation Tools for Nuclear Reactors

Dátum konania od: 20.06.2022

Dátum konania do: 24.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 17.05.2022

Miesto konania: Milan, Italy

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Development and Application of Open-Source Modelling and Simulation Tools for Nuclear Reactors

Prílohy:

MA-0164-2022_22-01716E.pdf

Aktualizácia: 10.05.2022