Medzinárodné Akcie

International Workshop to Raise Awareness of Nuclear Security Measures for Major Public Events among Senior Officials

Názov akcie: International Workshop to Raise Awareness of Nuclear Security Measures for Major Public Events among Senior Officials

Dátum konania od: 28.06.2022

Dátum konania do: 30.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 23.05.2022

Miesto konania: Valdemoro (Madrid), Spain

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Workshop to Raise Awareness of Nuclear Security Measures for Major Public Events among Senior Officials

Prílohy:

MA-0163-2022_22-01718E.pdf

Aktualizácia: 10.05.2022