Medzinárodné Akcie

RER0048 – Regional Workshop on Nuclear Law in Russian Language

Názov akcie: RER0048 – Regional Workshop on Nuclear Law in Russian Language

Dátum konania od: 28.03.2023

Dátum konania do: 31.03.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 31.01.2023

Miesto konania: Dushanbe, Tajikistan

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Ak to nie je možné: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: RER0048 - Regional Workshop on Nuclear Law in Russian Language

Prílohy:

MA-0161-2023_MEETING TC nomination_form.docx
MA-0161-2023_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0161-2023_RER0048_ Information Sheet .pdf
MA-0161-2023_Invitation_Letter.pdf

Aktualizácia: 20.01.2023