Medzinárodné Akcie

Annual Meeting of the Forum on the Safety of Near Surface Disposal

Názov akcie: Annual Meeting of the Forum on the Safety of Near Surface Disposal

Dátum konania od: 19.09.2022

Dátum konania do: 23.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 18.07.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Annual Meeting of the Forum on the Safety of Near Surface Disposal

Prílohy:

MA-0161-2022_22-01682E_NV.pdf

Aktualizácia: 10.05.2022