Medzinárodné Akcie

TM on Member States Experience in the Development and Implementation of a Regulatory Enforcement Policy

Názov akcie: TM on Member States Experience in the Development and Implementation of a Regulatory Enforcement Policy

Dátum konania od: 08.08.2022

Dátum konania do: 12.08.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 23.05.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Member States Experience in the Development and Implementation of a Regulatory Enforcement Policy

Prílohy:

MA-0160-2022_22-01618E_NV.pdf

Aktualizácia: 02.05.2022