Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Safety Demonstration of Innovative Technology in Power Reactor Designs

Názov akcie: Technical Meeting on Safety Demonstration of Innovative Technology in Power Reactor Designs

Dátum konania od: 26.06.2023

Dátum konania do: 28.06.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 01.03.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Safety Demonstration of Innovative Technology in Power Reactor Designs

Prílohy:

MA-0159-2023_22-05620E_NV.pdf

Aktualizácia: 08.02.2023