Medzinárodné Akcie

Workshop on Arrangements for Notification, Reporting and Assistance in Nuclear or Radiological Incidents and Emergencies

Názov akcie: Workshop on Arrangements for Notification, Reporting and Assistance in Nuclear or Radiological Incidents and Emergencies

Dátum konania od: 21.11.2022

Dátum konania do: 24.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Workshop on Arrangements for Notification, Reporting and Assistance in Nuclear or Radiological Incidents and Emergencies

Prílohy:

MA-0159-2022_22-01566E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022