Medzinárodné Akcie

First Meeting of the International Network on Innovation to Support Operating Nuclear Power Plants

Názov akcie: First Meeting of the International Network on Innovation to Support Operating Nuclear Power Plants

Dátum konania od: 18.04.2023

Dátum konania do: 21.04.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.02.2023

Miesto konania: Vienna, Austria + online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: First Meeting of the International Network on Innovation to Support Operating Nuclear Power Plants

Prílohy:

MA-0158-2023_22-05638E_NV.pdf

Aktualizácia: 12.01.2023