Medzinárodné Akcie

Training Course on Nuclear Supply Chain and Procurement Management

Názov akcie: Training Course on Nuclear Supply Chain and Procurement Management

Dátum konania od: 18.07.2022

Dátum konania do: 22.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.05.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Course on Nuclear Supply Chain and Procurement Management

Prílohy:

MA-0158-2022_22-01537E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.04.2022