Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Development and Trends in Secondary Standards Dosimetry Laboratories (SSDLs) and Quality Management Systems (QMS)

Názov akcie: Technical Meeting on Development and Trends in Secondary Standards Dosimetry Laboratories (SSDLs) and Quality Management Systems (QMS)

Dátum konania od: 29.05.2023

Dátum konania do: 02.06.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 27.01.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka:  Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Development and Trends in Secondary Standards Dosimetry Laboratories (SSDLs) and Quality Management Systems (QMS)

Prílohy:

MA-0157-2023_22-05646E.pdf

Aktualizácia: 10.01.2023