Medzinárodné Akcie

TM on Instrumentation and Control and Other Advanced Digital Technologies for the Support of Plant Performance Optimization

Názov akcie: TM on Instrumentation and Control and Other Advanced Digital Technologies for the Support of Plant Performance Optimization

Dátum konania od: 30.08.2022

Dátum konania do: 02.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 06.06.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Instrumentation and Control and Other Advanced Digital Technologies for the Support of Plant Performance Optimization

Prílohy:

MA-0157-2022_22-01534E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.04.2022