Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on Conducting Transport Security Inspections for Balkan Countries

Názov akcie: Regional Workshop on Conducting Transport Security Inspections for Balkan Countries

Dátum konania od: 21.02.2023

Dátum konania do: 24.02.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.01.2023

Miesto konania: Nicosia, Cyprus

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Regional Workshop on Conducting Transport Security Inspections for Balkan Countries

Prílohy:

MA-0156-2023_22-05391E_NV.pdf

Aktualizácia: 10.01.2023