Medzinárodné Akcie

Workshop on the IAEA?s Extended Input Output Model for Nuclear Power Plant Impact Assessment (EMPOWER)

Názov akcie: Workshop on the IAEA?s Extended Input Output Model for Nuclear Power Plant Impact Assessment (EMPOWER)

Dátum konania od: 20.06.2022

Dátum konania do: 22.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 23.05.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Workshop on the IAEA?s Extended Input Output Model for Nuclear Power Plant Impact Assessment (EMPOWER)

Prílohy:

MA-0156-2022_22-01503E.pdf

Aktualizácia: 27.04.2022