Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Benchmarking of Waste from Water Cooled, Water Moderated Power Reactor Operations

Názov akcie: Technical Meeting on Benchmarking of Waste from Water Cooled, Water Moderated Power Reactor Operations

Dátum konania od: 03.04.2023

Dátum konania do: 05.04.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 03.02.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Benchmarking of Waste from Water Cooled, Water Moderated Power Reactor Operations

Prílohy:

MA-0155-2023_22-05681E_NV.pdf

Aktualizácia: 10.01.2023