Medzinárodné Akcie

TM on the Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Guidelines

Názov akcie: TM on the Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Guidelines

Dátum konania od: 03.10.2022

Dátum konania do: 07.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 19.08.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Guidelines

Prílohy:

MA-0155-2022_22-01434E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022