Medzinárodné Akcie

RW on results of the gap analysis on training needs in the nuclear field

Názov akcie: RW on results of the gap analysis on training needs in the nuclear field

Dátum konania od: 12.07.2022

Dátum konania do: 15.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 26.05.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nový termín MAAE na predloženie nominácií - 27. máj 2022. Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RW on results of the gap analysis on training needs in the nuclear field

Prílohy:

MA-0154-2022_RER0049-EVT2201662-INVITATION-Letter.pdf
MA-0154-2022_RER0049-2201662-Information-Sheet-Vienna-Austria.pdf

Aktualizácia: 26.05.2022