Medzinárodné Akcie

35th INSA International Training Course

Názov akcie: 35th INSA International Training Course

Dátum konania od: 08.07.2024

Dátum konania do: 12.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 03.06.2024

Miesto konania: Daejeon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním organizátorovi akcie. Po odoslaní nominácie bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: 35th INSA International Training Course

Prílohy:

MA-0152-2024_35th INSA International Training Course_July 2024.pdf

Aktualizácia: 23.05.2024