Medzinárodné Akcie

IC on Effective Nuclear and Radiation Regulatory Systems

Názov akcie: IC on Effective Nuclear and Radiation Regulatory Systems

Dátum konania od: 20.02.2023

Dátum konania do: 23.02.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 15.07.2022

Miesto konania: Abu Dhabi, UAE

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: IC on Effective Nuclear and Radiation Regulatory Systems

Prílohy:

MA-0152-2022_22-01532E_NV_MSs.pdf
MA-0152-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022