Medzinárodné Akcie

International Workshop on the Role of Low Carbon Hydrogen for a Net Zero Energy System

Názov akcie: International Workshop on the Role of Low Carbon Hydrogen for a Net Zero Energy System

Dátum konania od: 22.06.2022

Dátum konania do: 24.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 06.05.2022

Miesto konania: Aix-en-Provence, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Workshop on the Role of Low Carbon Hydrogen for a Net Zero Energy System

Prílohy:

MA-0150-2022_22-01378E_NV.pdf

Aktualizácia: 25.04.2022