Medzinárodné Akcie

TM on the Life Management and Modernization of Fuel Fabrication and Fuel Reprocessing Facilities

Názov akcie: TM on the Life Management and Modernization of Fuel Fabrication and Fuel Reprocessing Facilities

Dátum konania od: 22.08.2022

Dátum konania do: 25.08.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 10.05.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Life Management and Modernization of Fuel Fabrication and Fuel Reprocessing Facilities

Prílohy:

MA-0149-2022_22-01464E_NV.pdf

Aktualizácia: 25.04.2022