Medzinárodné Akcie

RTC on Certification in Residence Time Distribution and Column Scanning Techniques

Názov akcie: RTC on Certification in Residence Time Distribution and Column Scanning Techniques

Dátum konania od: 27.06.2022

Dátum konania do: 08.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 02.05.2022

Miesto konania: Saclay, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RTC on Certification in Residence Time Distribution and Column Scanning Techniques

Prílohy:

MA-0147-2022_Invitation letter.pdf
MA-0147-2022_Information sheet.pdf
MA-0147-2022_OEH form.rtf
MA-0147-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 21.04.2022