Medzinárodné Akcie

ITC for Newcomer Countries on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material (SSAC)

Názov akcie: ITC for Newcomer Countries on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material (SSAC)

Dátum konania od: 29.08.2022

Dátum konania do: 09.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.05.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: ITC for Newcomer Countries on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material (SSAC)

Prílohy:

MA-0146-2022_Note verbale Virtual ITC for Newcomer Countries 2022.pdf
MA-0146-2022_2.6 (virtual)_Form_A_participation_form.rtf

Aktualizácia: 21.04.2022