Medzinárodné Akcie

EuCAS Training Course

Názov akcie: EuCAS Training Course

Dátum konania od: 23.05.2022

Dátum konania do: 27.05.2022

Miesto konania: Prague, Czech Republic

Poznámka: Priama nominácia.

Subjekt: EuCAS Training Course

Prílohy:

MA-0145-2022_EuCAS Training Course.rtf

Aktualizácia: 19.04.2022