Medzinárodné Akcie

Workshop on Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to Test Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency

Názov akcie: Workshop on Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to Test Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency

Dátum konania od: 25.07.2022

Dátum konania do: 29.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.05.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Workshop on Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to Test Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency

Prílohy:

MA-0144-2022_22-01395E_NV.pdf

Aktualizácia: 14.04.2022