Medzinárodné Akcie

TM to Collect and Document Innovations in the Uranium Production Cycle

Názov akcie: TM to Collect and Document Innovations in the Uranium Production Cycle

Dátum konania od: 06.06.2022

Dátum konania do: 10.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 29.04.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM to Collect and Document Innovations in the Uranium Production Cycle

Prílohy:

MA-0143-2022_22-01256E_NV.pdf

Aktualizácia: 14.04.2022