Medzinárodné Akcie

Training Workshop on Synchrotron Technologies and Techniques and their Applications

Názov akcie: Training Workshop on Synchrotron Technologies and Techniques and their Applications

Dátum konania od: 25.07.2022

Dátum konania do: 29.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 03.06.2022

Miesto konania: Trieste, Italy

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Workshop on Synchrotron Technologies and Techniques and their Applications

Prílohy:

MA-0142-2022_22-01424E.pdf

Aktualizácia: 14.04.2022