Medzinárodné Akcie

TM on Software Reliability of Digital Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plants

Názov akcie: TM on Software Reliability of Digital Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plants

Dátum konania od: 13.12.2022

Dátum konania do: 16.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Software Reliability of Digital Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plants

Prílohy:

MA-0141-2022_22-01401E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022