Medzinárodné Akcie

Symposium on International Safeguards: Reflecting on the Past and Anticipating the Future – Paper Competition for Students

Názov akcie: Symposium on International Safeguards: Reflecting on the Past and Anticipating the Future – Paper Competition for Students

Dátum konania od: 31.10.2022

Dátum konania do: 04.11.2022

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Pre in formáciu.

Subjekt: Symposium on International Safeguards: Reflecting on the Past and Anticipating the Future - Paper Competition for Students

Prílohy:

MA-0138-2022_Symposium on International Safeguards_ Reflecting on the Past and Anticipating the Future - Paper Competition for Students.rtf

Aktualizácia: 27.07.2022