Medzinárodné Akcie

Virtual First Coordination Meeting under RER7017 – “Ensuring Water Availability in a Changing Climate”.

Názov akcie: Virtual First Coordination Meeting under RER7017 – “Ensuring Water Availability in a Changing Climate”.

Dátum konania od: 05.06.2024

Dátum konania do: 06.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 20.05.2024

Miesto konania: Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Virtual First Coordination Meeting under RER7017 - “Ensuring Water Availability in a Changing Climate”.

Prílohy:

MA-0135-2024_REVISED_Information Sheet, ME-RER7017-2400180 - revised.pdf
MA-0135-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0135-2024_Invitation Letter, ME-RER7017-2400180.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024