Medzinárodné Akcie

Training Course on the IAEA Safety Standards

Názov akcie: Training Course on the IAEA Safety Standards

Dátum konania od: 06.09.2022

Dátum konania do: 09.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 10.05.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Course on the IAEA Safety Standards

Prílohy:

MA-0135-2022_22-00969E_NV.pdf

Aktualizácia: 11.04.2022