Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on New Quality Standards

Názov akcie: Regional Workshop on New Quality Standards

Dátum konania od: 15.07.2024

Dátum konania do: 19.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 20.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Workshop on New Quality Standards

Prílohy:

MA-0134-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0134-2024_RER1024-EVT2403311-Information sheet_Vienna-Austria-July-2024.pdf
MA-0134-2024_RER1024-EVT2403311-Invitation-Letter-Vienna.pdf

Aktualizácia: 09.05.2024