Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities

Názov akcie: Regional Workshop on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities

Dátum konania od: 13.06.2022

Dátum konania do: 24.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 25.04.2022

Miesto konania: Delft, Netherlands

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Regional Workshop on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities

Prílohy:

MA-0134-2022_22-01313E_NV.pdf

Aktualizácia: 11.04.2022