Medzinárodné Akcie

World Cancer Congress 2022

Názov akcie: World Cancer Congress 2022

Dátum konania od: 18.10.2022

Dátum konania do: 20.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 25.07.2022

Miesto konania: Geneva, Switzerland

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: World Cancer Congress 2022

Prílohy:

MA-0132-2022_World Cancer Congress 2022.rtf
MA-0132-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022