Medzinárodné Akcie

TM on Human Resource Development for Decommissioning

Názov akcie: TM on Human Resource Development for Decommissioning

Dátum konania od: 18.07.2022

Dátum konania do: 22.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 02.05.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Human Resource Development for Decommissioning

Prílohy:

MA-0128-2022_22-01243E_NV.pdf

Aktualizácia: 31.03.2022