Medzinárodné Akcie

TM on Ex-Vessel Molten Corium Behaviour and Coolability

Názov akcie: TM on Ex-Vessel Molten Corium Behaviour and Coolability

Dátum konania od: 14.06.2022

Dátum konania do: 17.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 13.05.2022

Miesto konania: Virtuakl Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Ex-Vessel Molten Corium Behaviour and Coolability

Prílohy:

MA-0126-2022_22-01217E_NV.pdf

Aktualizácia: 31.03.2022