Medzinárodné Akcie

IC on Nuclear Decommissioning: Addressing the Past and Ensuring the Future

Názov akcie: IC on Nuclear Decommissioning: Addressing the Past and Ensuring the Future

Dátum konania od: 15.05.2023

Dátum konania do: 19.05.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 17.10.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: IC on Nuclear Decommissioning: Addressing the Past and Ensuring the Future

Prílohy:

MA-0125-2022_22-00973E_NV_MSs.pdf
MA-0125-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 16.05.2022