Medzinárodné Akcie

International Workshop on International Nuclear Security Advisory Service Guidelines

Názov akcie: International Workshop on International Nuclear Security Advisory Service Guidelines

Dátum konania od: 19.09.2022

Dátum konania do: 23.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.06.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Workshop on International Nuclear Security Advisory Service Guidelines

Prílohy:

MA-0122-2022_22-01154E.pdf

Aktualizácia: 31.03.2022