Medzinárodné Akcie

TC on the Use of Rapid Profiling/Fingerprinting Techniques to Determinate Food Origin and Verify Food Authenticity

Názov akcie: TC on the Use of Rapid Profiling/Fingerprinting Techniques to Determinate Food Origin and Verify Food Authenticity

Dátum konania od: 22.08.2022

Dátum konania do: 02.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 13.06.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TC on the Use of Rapid Profiling/Fingerprinting Techniques to Determinate Food Origin and Verify Food Authenticity

Prílohy:

MA-0121-2022_22-01015E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022