Medzinárodné Akcie

TM to Identify Opportunities and Challenges in the Back End of the Fuel Cycle for Evolutionary Accident Tolerant Fuels

Názov akcie: TM to Identify Opportunities and Challenges in the Back End of the Fuel Cycle for Evolutionary Accident Tolerant Fuels

Dátum konania od: 14.06.2022

Dátum konania do: 17.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 08.04.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM to Identify Opportunities and Challenges in the Back End of the Fuel Cycle for Evolutionary Accident Tolerant Fuels

Prílohy:

MA-0120-2022_22-01063E.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022