Medzinárodné Akcie

TM on Fostering Innovation for the Sustainability of the Existing Fleet of Nuclear Power Reactors

Názov akcie: TM on Fostering Innovation for the Sustainability of the Existing Fleet of Nuclear Power Reactors

Dátum konania od: 18.07.2022

Dátum konania do: 21.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 13.05.2022

Miesto konania: London, United Kingdom

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Fostering Innovation for the Sustainability of the Existing Fleet of Nuclear Power Reactors

Prílohy:

MA-0119-2022_22-01042E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022