Medzinárodné Akcie

Fifth International Symposium on the Ocean in a High-CO2 World

Názov akcie: Fifth International Symposium on the Ocean in a High-CO2 World

Dátum konania od: 13.09.2022

Dátum konania do: 16.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 18.04.2022

Miesto konania: Lima, Peru

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Fifth International Symposium on the Ocean in a High-CO2 World

Prílohy:

MA-0115-2022_22-00939E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022