Medzinárodné Akcie

RTC on In-Situ Characterization of Contaminated Sites with Practical Field Applications

Názov akcie: RTC on In-Situ Characterization of Contaminated Sites with Practical Field Applications

Dátum konania od: 12.09.2022

Dátum konania do: 23.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 18.04.2022

Miesto konania: Pecs, Hungary

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Termín na predloženie nominácií do MAAE bol predĺžený. Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RTC on In-Situ Characterization of Contaminated Sites with Practical Field Applications

Prílohy:

MA-0114-2022_Extension of Deadline.rtf
MA-0114-2022_TN-RER7014-2202084_Invitation_14March2022.pdf
MA-0114-2022_OEH form.rtf
MA-0114-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 11.04.2022