Medzinárodné Akcie

NEA International Radiological Protection School

Názov akcie: NEA International Radiological Protection School

Dátum konania od: 22.08.2022

Dátum konania do: 26.08.2022

Miesto konania: Stockholm University, Sweden

Poznámka: Pre informáciu. Priama nominácia

Subjekt: NEA International Radiological Protection School

Prílohy:

MA-0113-2022_NEA International Radiological Protection School.rtf

Aktualizácia: 22.03.2022