Medzinárodné Akcie

RW on Radioanalytical Analysis of NORM samples and Workshop on Planning of Intercomparison Exercise

Názov akcie: RW on Radioanalytical Analysis of NORM samples and Workshop on Planning of Intercomparison Exercise

Dátum konania od: 18.07.2022

Dátum konania do: 22.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.04.2022

Miesto konania: Athens, Greece

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RW on Radioanalytical Analysis of NORM samples and Workshop on Planning of Intercomparison Exercise

Prílohy:

MA-0112-2022_RER_9_155 Invitation Letter.rtf
MA-0112-2022_Invitation letter.pdf
MA-0112-2022_Information sheet.pdf
MA-0112-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 31.03.2022